Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα piliethnicfoods.gr. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τους καταλάβατε και ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία PILI ETHNIC FOODS AE. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Λ. 62 Μαρτύρων 231 στο Ηράκλειο Κρήτης με ΑΦΜ 996977805, ΔΟΥ Ηρακλείου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147369227000. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piliethnicfoods.gr ή στο τηλέφωνο 2810 370577.

ΟΡΟΙ

Η εταιρεία PILI ETHNIC FOODS AE μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αν δε συμφωνεί, μερικώς ή ολικώς, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης συνιστούμε να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους γενικούς όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα piliethnicfoods.gr, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Απαγορεύεται η τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο.

Ευθύνη Χρήστη/Επισκέπτη

Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.piliethnicfoods.gr για:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα piliethnicfoods.gr είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ) που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τα οποία λάθη η PILI ETHNIC FOODS AE δε φέρει καμία ευθύνη. Η PILI ETHNIC FOODS AE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ολόκληρο το περιεχόμενό της ή ο server, που τη φιλοξενεί, δεν περιέχουν ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη. Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εγκαταστήσει ένα πρόσφατα ενημερωμένο πρόγραμμα για την προστασία από ιούς.

Η PILI ETHNIC FOODS AE έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία η Pili Ethnic Foods AE δε φέρει καμία ευθύνη. Η PILI ETHNIC FOODS AE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, η PILI ETHNIC FOODS AE δεν εγγυάται ότι το ίδιο το site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η PILI ETHNIC FOODS AE δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας piliethnicfoods.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας piliethnicfoods.gr.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

TΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Σύμφωνα με το Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων έχετε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Διαφάνειας και Ρυθμίσεων, να σας παρέχεται δηλαδή διαφανής και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο προστασίας του κανονισμού, το ρυθμιστικό του περιεχόμενο και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτόν.
  • Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν κλπ.
  • Διόρθωσης και Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς ή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς,
  • Περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε ή εάν δε θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας.
  • Ενημέρωση Διόρθωσης ή Διαγραφής, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας εμνημερώσουμε σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων που υπέστησαν διόρθωση ή για τα οποία ζητήθηκε η διαγραφή τους.
  • Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.
  • Εναντίωσης και Άρνησης Αυτοματοποιημένης Ατομικής Λήψης Αποφάσεων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μην συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς. Μπορείτε ακόμα να αρνηθείτε απόφαση που βασίστηκε αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένο μέσο καθώς και να αρνηθείτε την αυτοματοποιημένη δημιουργία προφίλ.


  • Περιορισμοί

    Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας. Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής. >Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να ικανοποιήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Pili Ethnic Foods A.E. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@piliethnicfoods.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο +30 2810 370577.